Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Edukacja zdalna w czasie pandemii z perspektywy nauczycieli

 

Drodzy nauczyciele,

 

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu o zasobach, narzędziach, metodach oraz problemach napotkanych przez nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych podczas edukacji zdalnej podczas pandemii COVID-19. Badanie jest prowadzone przez europejskie Stowarzyszenie Communia, a jego celem jest zebranie danych, które pomogą nam w rzecznictwie w zakresie wyjątków edukacyjnych w prawie autorskim w krajach Unii Europejskiej. 

 

Chcemy poprosić o wypełnienie krótkiego kwestionariusza, co potrwa nie dłużej niż 10 min. Zapewniamy, że ankieta jest całkowicie anonimowa oraz że Pani/a dane osobowe nie będą zbierane.

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt z Magdaleną Biernat mbiernat@centrumcyfrowe.pl

 

Bardzo dziękujemy za Państwa pomoc,

Stowarzyszenie Communia

Zespół prawa autorskiego dla edukacji

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.