Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Online výuka v době pandemie - z pohledu učitele

Vážení učitelé,

 

zveme vás, abyste se zúčastnili naší studie o výukových materiálech, nástrojích, metodách, překážkách a problémech, s nimiž se setkávají učitelé (od prvního ročníku ZŠ do čtvrtého ročníku SŠ) v době online vzdělávání, způsobeného pandemií COVID-19. Tuto studii realizuje Sdružení Communia, a jejím cílem je shromáždit údaje, které mohou podpořit advokační aktivity v oblasti výjimek autorského práva pro vzdělávání v zemích Evropské unie.

 

Chtěli bychom vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Nezabere Vám déle než 10 minut.

 

Vaše odpovědi na tento průzkum jsou zcela anonymní, žádné osobní údaje nebudou shromažďovány.

 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Magdalenu Biernat na mbiernat@centrumcyfrowe.pl

 

Moc si vážíme Vaší pomoci! 
Sdružení Communia
Tým pro autorská práva ve vzdělávání

 

Tento průzkum je anonymní.

Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás, pokud se na tyto údaje nějaká otázka v průzkumu výslovně nedotazuje.

Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.